„Unde este mult sentiment, este şi multă suferinţă!” 22 de gânduri profunde spuse de geniul creator Leonardo da Vinci!

Leonardo da Vinci a fost cel mai de seamă reprezentant al Renașterii italiene din perioada de apogeu a acesteia. Spirit universalist: pictor, sculptor, muzician, geolog, etc., Leonardo da Vinci este considerat una dintre cele mai de seamă figuri din întreaga istorie a omenirii.

Geniul său creator și elanul artistic și-au lăsat amprenta asupra epocii în care a activat, el fiind considerat, până în prezent, un spirit animat de o  imaginație fără precedent în istorie. Iată câteva afirmații care vă vor cuceri prin profunzimea lor:

1. Cine nu respectă viaţa, nu o merită.

2. Unde este mult sentiment, este şi multă suferinţă.

3. Tu nu vei avea niciodată o stăpânire mai mare sau mai mică decât cea de sine… Culmea succesului unui om, este cuantificată prin gradul său de autocunoaştere; adâncimea eşecului său prin gradul său de autoabandonare… Iar această lege reprezintă exprimarea justiţiei eterne.

4. Cu cât mai adâncă este simţirea, cu atât mai mare este durerea.

5. Omul mediocru priveşte fără să vadă, ascultă fără să audă, atinge fără să simtă, mănâncă fără să deguste, se mişcă fără vigilenţă fizică, inhalează fără să fie atent la miros sau la parfum şi vorbeşte fără să gândească.

6. Acolo unde lucrarea spiritului nu foloseşte unealta mâinii, nu există artă.

7. Iubirea şi ura sunt cele mai puternice condiţii emoţionale resimţite de fiinţa omenească… Iar ura este mai puternică decât iubirea, deoarece ea ruinează şi distruge iubirea.

8. Pasiunea intelectuală alungă senzualitatea.

9. Adevărul izbucneşte, la urma urmei, în ciuda prefăcătoriei.

10. În viaţă, frumuseţea dispare. În artă – nu.

11. Acolo unde se zbiară nu există o adevărată cunoaştere.

12. Geniul omenesc nu va putea nicicând născoci invenţii mai desăvârşite ca acelea create de natură, în care nu lipseşte nimic şi nimic nu-i de prisos.

13. Lacrimile vin din suflet; şi nu din creier.

14. Printre marile lucruri ce se află printre noi, nimicul este cel mai mare. Acesta domneşte în timp şi îşi trimite braţele în trecut şi în viitor şi cu ele distruge tot ceea ce a fost şi tot ceea ce va veni, atât în natură, cât şi în lumea animală, şi nu posedă nimic din indivizibilul prezent.

15. Viaţa noastră este făcută din morţile celorlalţi.

16. Există trei feluri de oameni: cei care văd, cei care văd atunci când li se arată, şi cei care nu văd.

17. Învăţarea nu epuizează niciodată mintea.

18. A crea ceva asemănător vieţii se află mai sus decât viaţa.

19. Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca ea să fie făcută.

20. Odată ce ai zburat, vei păşi pe pământ cu ochii aţintiţi spre cer.

21. Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare.

22. Nimic nu ne înşală mai mult decât propria noastră gândire.