„Se dresează câini, cai şi se pot dresa şi oameni!” Adevăruri dure spuse de filosoful Immanuel Kant: despre suferință, înțelepciune și educație!

Immanuel Kant a fost un filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. Kant este cosiderat unul din cei mai mari filosofi din istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic, a exercitat o enormă influență asupra dezvoltării filosofiei în timpurile moderne. În special Fichte, Schelling și Hegel și-au dezvoltat sistemele filosofice pornind de la moștenirea lui Kant. Iată câteva adevăruri puternice spuse de marele filosof:

Cel ce nu e cultivat e brut, cel ce nu e disciplinat e sălbatic.

Memoria nu trebuie să fie ocupată decât de lucruri de care suntem interesaţi în a le păstra şi care au legătură cu viaţa reală.

Suferinţa este un impuls către acţiune.

Trei lucruri ne ajută să suportam greutăţile vieţii: speranţa, somnul şi râsul; acestea au fost date omului ca echilibru al suferinţelor pe care le are de îndurat în timpul vieţii.

Înţelepciunea faptului că existăm ne îndeamnă să venerăm ceea ce ne-a fost refuzat la fel cum venerăm ceea ce ne-a fost acordat.

Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă.

Sublim este ceea ce, prin simplul fapt că-l putem gândi, dovedeşte existenţa unei facultăţi a sufletului care depăşeşte orice unitate de măsură a simţurilor.

Nu putem avea certitudine raţională despre orice; însă acolo unde o putem avea, trebuie s-o preferăm celei empirice.

Noi trăim într-o epocă a disciplinării, culturii şi civilizării, dar suntem încă departe de epoca moralizării. În starea actuală a oamenilor putem spune că fericirea statelor creşte o dată cu mizeria oamenilor.

Melancolia îi face pe unii oameni să fie indiferenţi la ce gândesc alţii.

Un intelect corect este acela: care nu străluceşte atât prin mulţimea conceptelor sale, cât prin conformitatea lor cu cunoaşterea obiectului.

Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume.

Fiecare om trebuie respectat ca un scop în sine, şi este o crimă împotriva demnităţii sale care îi aparţine în calitatea sa de fiinţă umană să-l foloseşti ca pe un mijloc pentru a atinge orice scopuri externe lui.

Tot ce dictează natura este bun pentru o anumită intenţie. Întreaga natură, în general, nu este de fapt nimic altceva decât o coeziune de fenomene după reguli: şi nu există nicăieri lipsa de reguli.

Odată cu vârsta creşte puterea discernământului şi scade spirirul de geniu.

Dacă ştiinţa înseamnă cunoaştere organizată, atunci înţelepciunea reprezintă viaţa organizată.

Experienţa nu este posibilă decât prin reprezentarea unei legături necesare a percepţiilor.

Omul poate fi sau numai dresat, îndreptat, instruit în mod mecanic, sau într-adevăr luminat. Se dresează câini, cai, şi se pot dresa şi oameni.