Psihologul Mihail Litvak: De ce emotivitatea este masca stupidităţii. Despre desfrâul emoţional!

Stupiditatea adesea poartă măşti. Un om absurd drept răspuns la indicaţii corigente cu referire la comportamentul său va răspunde “Eu sunt o persoană emotivă!” Ne referim aici la emoţii negative: fruia, frica, alarmarea, plictisul.

Psihologii au demonstrat deja că lipsa de informaţie şi neputinţa de a aprecia just situaţia trezeşte puternice emoţii negative, atât la o persoană raţională, cât şi la una iraţională.

Doar că cea raţională trage concluzii din propriile eşecuri, acumulează experienţă şi ulterior nu mai repetă aceleaşi greşeli.

Trebuie să acţionezi şi atunci energia emoţională se va metamorfoza în acţiune practică. La o persoană mai puţin inteligentă ea se va manifesta prin impulsivitate şi nervozitate.

Doar un om necumpătat îşi răsfrânge emoţiile asupra altora, iar unul calculat le suprimă. Atunci când omul îşi domină emoţiile, el devine mai calm nu doar la exterior, ci şi în interior.

Un om inteligent poate fi emotiv? Da, foarte. Doar că toate emoţiile sale sunt îndreptate spre activităţi!

El aminteşte de un fluviu care pare inofensiv la suprafaţă, însă care ascunde o adâncime nemaipomenită. Iată de ce oamenii deştepţi nu se evidenţiază la exterior.

Un om stupid emoţional aminteşte de un râuleţ care stropeşte toate malurile, dar care e astfel doar la suprafaţă.

Încă o alegorie ce reprezintă corelaţia dintre raţiune şi emotivitate. Raţiunea trebuie privită ca un transmiţător pentru emoţiile interioare. Şi atunci când omul este preocupat de ceva, el are o singură emoţie, care mai este şi pozitivă – emoţia interesului.

Atunci când el atinge succesul, emoţiile sale devin mai complexe şi capătă noi dimensiuni. Mulţi se tem să crească intelectual, ei cred că vor deveni insensibili. Spaime inutile. În realitate este invers! Doar o persoană deşteaptă poate să savureze şi cu cât e mai inteligentă, cu atât e mai ridicat nivelul plăcerilor.