„În inimă pot exista lacrimi care nu ajung până la ochi…” Cugetări pline de o sensibilitate profundă ale scriitoarei Jane Austen

Jane Austen a fost o romancieră de origine engleză, ce a scris în manieră realistă, în perioada pre-victoriană. Datorită viziunilor sale complex-realiste asupra vieții interioare a femeii și a capacității sale admirabile de a descrie relevant psihicul uman în raport cu societatea, în cadrul operelor sale: ,,Mândrie și prejudecată”, ,,Emma”, etc., Austen a devenit, fără îndoială, cea mai notabilă scriitoare a epocii sale, care deși în timpul vieții nu a fost atât de cunoscută, a izbutit să se înscrie cu succes printre clasicii literaturii de toate timpurile. Iată câteva afirmații profunde ale personalității:

Fii tu însăţi, nu persoana pe care o vrea cel de lângă tine să fii.

Fericirea perfectă, chiar şi atunci când e în domeniul amintirilor, nu e un lucru uşor de găsit.

Fiecare dintre noi se simte câteodată foarte mulţumit de sine însuşi din diferite motive. Orgoliul şi mândria sunt noţiuni opuse, deşi unii le întrebuinţează cu acelaşi înţeles. Poţi fi însă mândru fără să fii neapărat şi orgolios. Mândria este o caracteristică a firii noastre, pe când orgoliul ţine de impresia pe care am dori s-o creem în jurul nostru.

Ţi-aş fi iertat cu uşurinţă vaninatea, dacă aceasta nu ar fi lezat-o pe a mea.

Gândeşte-te la trecut numai în măsura în care amintirea lui îţi aduce bucurie.

Femeile îşi închipuie că admiraţia este mai mult decât simplă admiraţie… iar bărbaţii au grijă ca ele să-şi închipuie astfel.

Nimic nu este mai înşelător decât falsa modestie.

Sunt puţini aceia pe care-i iubesc cu adevărat şi mai puţini încă aceia despre care am o părere bună. Cu cât cunosc lumea mai mult, cu atât mă nemulţumeşte mai mult: fiecare zi îmi întăreşte credinţa în nestatornicia firii omeneşti şi mă convinge de puţinul temei care se poate pune şi pe ceea ce pare a fi merit şi pe ceea ce pare a fi bun-simţ…

Nu există niciun farmec asemeni tandreţii inimii.

Niciun farmec nu e mai mare decât delicateţea sufletească.

E mai bine să alegi decât să fii ales, să inspiri recunoştinţa, decât să fii dator a o arăta.

Rar, foarte rar mărturisirile oamenilor sunt pe de-a-ntregul adevărate.

Nu întotdeauna cine zâmbeşte e fericit. În inimă pot exista lacrimi care nu ajung până la ochi.

Când durerea se încheie, amintirea ei devine plăcere.

A fi binevoitor cu toată lumea, dar a nu fi prieten cu toată lumea, asta creşte valoarea unui om.

Nu ştiu ce înseamnă să iubeşti pe jumătate, nu-mi stă în fire. Pasiunea mea e mereu excesivă.