De ce femeile aleg bărbaţii cu bani? O explicație corectă!

Malcolm Forbes, editorul renumitei reviste Forbes, afirma: “Banii nu sunt cel mai important lucru în viaţă atât timp cât ai suficient de mulți”.

O astfel de realitate este cunoscută de orice domnişoară, chiar dacă ea nu acceptă o astfel de filosofie, adepta căreea era şi Marilyn Monroe: “ L-am găsit pe cel ce-l căutam. Are milioane, ochelari şi un yacht”.

Am decis să analizăm din punct de vedere ştiinţific: de ce femeia este atrasă de bani?

Psihologul Tim Kasser, specializat în valorile materialismului, a analizat problema genurilor, esenţa căreia este bine redată de expresia: “Femeia are nevoie de patru animale – o nurcă în dulap, un jaguar în garaj, un tigru în pat şi un măgar care le va cumpăra pe toate”.

“Acest citat exprimă opinia stereotipică că unele femei vor să fie doar cu bărbaţi bogaţi, cu statut social înalt,- spune Kasser. – Cum s-a dovedit acest clișeu este demonstrat de multiple cercetări psihologice, promovate în diferite colţuri ale lumii.

Când cei analizaţi sunt întrebaţi ce calităţi vor să fie prezente la partenerul lor, femeile, mai des decât bărbaţii, dau preferinţă unei stări financiare bune şi statutului înalt”.

Acesta e rezultatul unei “implementări” ideologice pe parcursul timpului. Însă mulţi oameni de ştiinţă – adepţi ai feminismului – indică anumite condiţii culturale care nu permit femeilor o auto-întreţinere adecvată.

Demonstraţiile în cauză, însă, nu erau suficiente, până ce psihologii Tim Kasser şi Yadika Sharma nu au găsit o proprie explicaţie culturală în legătură cu diferenţa între sexe.

În mod special, ei au analizat probabilitatea faptului că specificul social-economic al ţării de reşedinţă provoacă femeile să se simtă vulnerabile şi îngrijorate în privinţa stării financiare a partenerului.

În cercetările sale, autorii s-au bazat pe datele obţinute de la 9 mii de femei şi bărbaţi – reprezentanţi a 37 de culturi diferite. Psihologii s-au axat pe trei caracteristici legate de perspective partenerului de a satisface necesităţile financiare.

Pentru aprecierea justă, autorii au folosit date preluate de la ONU.

În primul rând, liberatatea femeii în raport cu deciziile legate de naştere, adică la ce nivel una sau altă ţară permite independenţa femeii în controlul propriei sarcini şi educaţiei copilului.

De exemplu, Kasser şi Sharma au analizat nivelul mortalităţii femeilor în timpul naşterii şi accesul acestora la contraceptive.

În al doilea rând, ei au apreciat cât de egale sunt condiţiile educaţionale între femei şi bărbaţi, pentru asta s-au calculat femeile capabile să scrie şi care au finalizat şcoala primară.

În ţările în care femeile au mai puţine şanse la studii, dorinţa de a fi alături de un bărbat cu bani e mai sporită decât în ţările în care ambele sexe sunt egale în acest aspect.

La fel şi femeile din ţările în care nu posedă îndeajunse drepturi să îşi controleze independent sarcina, erau mai multe decât în ţările în care doamnele îşi pot controla viaţa.

Aşadar, femeile care au mai puţine posibilităţi de a studia sau care au mai puţine drepturi personale, de regulă, tind spre o orientare financiară convenabilă din partea bărbatului.

Totuși, dacă pentru fericirea deplină femeia are nevoie de aceste patru animale: nurcă, jaguar, tigru, măgar, atunci această femeie e cu adevărat săracă… spiritual.

Sursa :